Problema spectacolelor in limbajul C(metoda Greedy)

#include<stdio.h>

int n,inceput[100],sfarsit[100],nr[100];

void citeste();
void sorteaza();
void rezolva();

int main()
{
freopen("spectacole.in","r",stdin);
freopen("spectacole.out","w",stdout);

citeste();
sorteaza();
rezolva();

fclose(stdin); fclose(stdout);
return 0;
}

void rezolva()
{
int ultim,i;
for(ultim = 0,i = 1; i < n; i++)
if(inceput[nr[i]] >= sfarsit[nr[ultim]]) // selectam spectacolul ce ne avantajeaza
{
printf("%d ",nr[i]+1); ultim = i;
}
printf("\n");

}

void sorteaza() //ordonam crescator spectacolele dupa ora de final
{
int schimb,i,aux;
do
{
schimb = 0;
for(i = 0; i < n-1; i++)
if(sfarsit[nr[i]] > sfarsit[nr[i+1]])
{
aux = nr[i];
nr[i] = nr[i+1];
nr[i+1] = aux;
schimb = 1;
}
}while(schimb);
}

void citeste()
{
int i,m,h;
scanf("%d",&n);
for(i = 0; i < n; i++)
{
nr[i] = i+1;
scanf("%d %d",&h,&m);
inceput[i] = h * 60 + m; //pentru fiecare spectacol transformam ora de inceput in minute

scanf("%d %d",&h,&m); //pentru fiecare spectacol transformam ora de sfarsit in minute
sfarsit[i] = h * 60 + m;
}
}

Problema rucsacului in limbajul C

#include<stdio.h>
int o[50]; //ordinea obiectelor
float c[100],g[100],x[100],Gr,GMax;
int n;

void citeste();
void sorteaza();
void rezolva();
void afiseaza();

int main()
{

freopen("rucsac.in","r",stdin);
freopen("rucsac.out","w",stdout);

citeste();
sorteaza();
rezolva();
afiseaza();

fclose(stdin); fclose(stdout);
return 0;
}

void citeste()
{
scanf("%d%e",&n,&GMax);
for(int i = 0; i < n; i++)
{
o[i] = i;
scanf("%e%e",&c[i],&g[i]); //citim valorile
}
}

void sorteaza()
{
int i,schimb,aux;
do //ordonam obiectele descrescator dupa castigul unitar
{
schimb = 0;
for(i = 0; i < n-1; i++)
if(c[o[i]]/g[o[i]] < c[o[i+1]]/g[o[i+1]])
{
aux = o[i];
o[i] = o[i+1];
o[i+1] = aux;
schimb = 1;
}
}while(schimb);
}

void rezolva()
{
int i;
for(i = 0,Gr = GMax; i < n && Gr > g[o[i]]; i++)
{
x[o[i]] = 1; Gr-= g[o[i]];
}
}

void afiseaza()
{
for(int i = 0; i < n; i++)
if(x[i]) printf("%d %e \n",i+1,x[i] * 100);

Definirea notiuni de Clasa (class) in Java

Notiunea de clasa este similara cu notiunea de tip de date.

Atributele impreuna cu metodele definite intr-o clasa constituie membrii clasei.

Crearea unui obiect se numeste instantierea unei  clase.

Notiunea de obiect nu poate exista fara aceea clasa si invers.

Dupa declaratia unei clase urmeaza definirea corpului ei, definire ce se face in cadrul unui bloc delimitat de acolade.

Corpul unei clase contine o serie de declaratii de membrii ai clasei si constructori.

Membrii unei clase sunt atributele si metodele.

Constructorii unei clase reprezinta o categorie aparte de functii utilizate la initializarea unui obiect.

Se obisnuieste ca atributele sa fie declarate inaintea metodelor.

Un membru fie ca este atribut sau metoda, declarat intr-o clasa este disponibil prin identificatorul lui, oriunde in interiorul clasei.

Caracterizare pachetul JDK

La baza dezvoltarii unui program Java sta mediul de dezvoltare pus la dispozitie de firma Sun. Acesta este Java Developer Kit (JDK) si trebuie considerat ca mediu de referinta în programarea Java. Acest kit a evoluat, începând ce versiunea JDK 1.0 si apoi JDK 1.1, JDK 1.2, pâna la versiunea JDK 1.3, actualmente aparând versiunea beta pentru 1.4.

Mediul JDK contine pe de-o parte o serie de biblioteci de clase Java necesare scrierii unui program si pe de alta parte un set de utilitare necesare compilarii, testarii, executiei si documentarii unei aplicatii Java.

Un fisier cu extensia  *.class, reprezinta unitatea fundamentala a unui program executabil Java. O biblioteca de clase cuprinde o serie de clase ce au un numitor comun. O astfel de biblioteca este cunoscuta în Java sub numele de package.  JDK-ul include câteva package-uri fundamentale, care contin clase fara de care nu se pot dezvolta aplicatii Java performante. Package-urile Java incluse în JDK, formeaza principalul API- Application Programming Interface numit si Java Core. Orice alt mediu care poate executa aplicatii Java diferit de mediul JDK trebuie sa includa acest API. Pe lânga aceste pachete fundamentale grupate în Java Core utilizatorul poate folosi si altele dezvoltate de catre utilizatori. Trebuie însa sa se asigure ca aceste pachete aditionale, sunt disponibile si pe platforma pe care aplicatia se executa, nu numai unde aceasta a fost creata.