Definirea notiuni de Clasa (class) in Java

Notiunea de clasa este similara cu notiunea de tip de date.

Atributele impreuna cu metodele definite intr-o clasa constituie membrii clasei.

Crearea unui obiect se numeste instantierea unei  clase.

Notiunea de obiect nu poate exista fara aceea clasa si invers.

Dupa declaratia unei clase urmeaza definirea corpului ei, definire ce se face in cadrul unui bloc delimitat de acolade.

Corpul unei clase contine o serie de declaratii de membrii ai clasei si constructori.

Membrii unei clase sunt atributele si metodele.

Constructorii unei clase reprezinta o categorie aparte de functii utilizate la initializarea unui obiect.

Se obisnuieste ca atributele sa fie declarate inaintea metodelor.

Un membru fie ca este atribut sau metoda, declarat intr-o clasa este disponibil prin identificatorul lui, oriunde in interiorul clasei.

Caracterizare pachetul JDK

La baza dezvoltarii unui program Java sta mediul de dezvoltare pus la dispozitie de firma Sun. Acesta este Java Developer Kit (JDK) si trebuie considerat ca mediu de referinta în programarea Java. Acest kit a evoluat, începând ce versiunea JDK 1.0 si apoi JDK 1.1, JDK 1.2, pâna la versiunea JDK 1.3, actualmente aparând versiunea beta pentru 1.4.

Mediul JDK contine pe de-o parte o serie de biblioteci de clase Java necesare scrierii unui program si pe de alta parte un set de utilitare necesare compilarii, testarii, executiei si documentarii unei aplicatii Java.

Un fisier cu extensia  *.class, reprezinta unitatea fundamentala a unui program executabil Java. O biblioteca de clase cuprinde o serie de clase ce au un numitor comun. O astfel de biblioteca este cunoscuta în Java sub numele de package.  JDK-ul include câteva package-uri fundamentale, care contin clase fara de care nu se pot dezvolta aplicatii Java performante. Package-urile Java incluse în JDK, formeaza principalul API- Application Programming Interface numit si Java Core. Orice alt mediu care poate executa aplicatii Java diferit de mediul JDK trebuie sa includa acest API. Pe lânga aceste pachete fundamentale grupate în Java Core utilizatorul poate folosi si altele dezvoltate de catre utilizatori. Trebuie însa sa se asigure ca aceste pachete aditionale, sunt disponibile si pe platforma pe care aplicatia se executa, nu numai unde aceasta a fost creata.

Test html

Test html

Start html test

Test SQL

Start

Preistoria

PREISTORIA(EPOCA  STRAVECHE)

 

1.800.000- 514î. Hr.

 

 Trasaturi generale :

Este cea mai îndelungata epoca din istoria omenirii si începe o data cu aparitia omului si se încheie cu stratificarea societatii si formarea statelor. Oamenii traiau în grupuri si îsi procurau hrana în comun si o împarteau în mod egal. Relatiile între oameni se întemeiau pe familie, colaborare, întrajutorare.

Formele de organizare sunt:

 • Ceata
 • Ginta – matriliniara(materna) sau matriarhatul
 • Patriliniara- patriarhatul
 • Tribul.

Periodizarea preistoriei

EPOCA PIETREI

 1. Paleoliticul(epoca pietrei cioplite). Periodizarea: 1.8000.- 10.000 î. Hr.

Caracteristici: - apar primele unelete din piatra cioplita la unul din capete sau cu muchie taioasa;

 • Omul evolueaza de la Homob Habilis la Homo Neanderthalensis si Homo Sapiens(omul inteligent)
 • Omul este culegator, vânator, pescar;
 • Descopera focul;
 • Uneletele se încadreazaƒ în „cultura de prund”. Unelte: sulite, cutite, ace, razuitoare, topoare.

Forma de organizare:

-    ceata(hoarda);

 • Matriarhatul.

 

Locuiau în pesteri si scorburi de-a lungul apei.

Arta- era legata de reprezentari  magic- religiaose precum desene de animale sau scene de vânatoare. Exp:  Picturile rupestre de la pestera Coliboaia din Muntii Bihorului si Pestera Cuciulat (Podisul Somesan).

 1. Mezolitic( 10.000- 7.000 î. Hr.)

Caracteristici: - folosirea arcului cu sageti, topoare cu coada legata; domesticirea  câinelui

 1.  Neolitic( 7.000-4.500 î.Hr)
 2. :  - apare tehnica de slefuirea pietrei; metode de  perforare a pietrei

Ocupatie: storsul; tesutul, olaritul prelucrarea lemnului, extragerea sarii, domesticirea si cresterea animalelor; cultura plantelor.

Transformarea omului din culegator în producator de hrana. Trecea de la nomadism la sedentarism, oameni locuiesc de-a lungul râurilor, în bordei sau în case de mici dimensiuni.

Arta neolitica.   Este data de tipurile de unelte si vase( forma si ornamentele).

Exemple de culturi: cultura Cris; Boian(Muntenia); Vinca-Turdas(Transilvania, Banat, Oltenia); Hamangia(Dobrogea)

 1.  Eneolitic( 4.500-2.700 î. Hr.)
 2. :  primele unelte din cupru; ceramica pictata.
 3. : Petresti(Transilvania); Gumelnita(Muntenia); Cucuteni- Ariusd(Moldova- Transilvania.
 4. :  „ Gânditorul” de la Cernavoda si grupul statuar „Hora de la Frumusica”

 

 Perioada de trecere la epoca bronzul( 2.700-1.900 î.Hr.)

Invazia triburilor indoeuropene care vin din stepele nord-pontice.

Din aceasta masa se a indoeuropenilor faceau parte:

 • Grecii
 • Ilirii
 • Traci si Geto-Dacii
 • Scitii.

Caracteristica general este trecerea de la matriarhat la patriarhat.

Culturi specifice:  Cotofeni; Cernavodaƒ; Fotesti.

 

EPOCA METALELOR

 

 

 1. Epoca bronzului (1.900-1.200 î. Hr.)

 

 • Bronzul se obtinea din combinarea aramei cu cositorul sau plumb.Unelte din bronz sunt: topoarele, seceri sau securi.
 • Armele: pumnale, sabii, sageti, vârfuri de lance si topoare de lupta.
  • : agricultura; pastoritul; torsul; tesutul; olaƒritul; prelucrare lemnului; a pieilor; comertul( schimburi de produse - trocul)
 •  Organizarea sociala. Ginta( bazata pe rudenie paterna). Familia stapâneste  un lot de paƒmânt obstesc , unele si vite.   Încep diferentele sociale. Apare aristrocratia.
 •  Viata spirituala. Se mentine cultul fecunditati  si cultul fertilitƒati dar este înlocuit cu cultul solar.  Se face în aceasta perioada trecere de la ritul inhumar la cel al incinerarii mortilor.
  • . Monteoru(Muntenia); Periam-Pecica-Banat si sudul Crisanei; Otomani(Crisana)
 1. Epoca fierului (1.200  -100 î. Hr.)

Periodizarea epocii fierului.

 • Hallstatt. (1200-500 î.Hr)
 • La Tene.(500 -100 î. Hr.).

Caracterizare generala.

 • Unelte confectionate din fier:  topoare, clesŸtii, ciocane.
 • Aparitia roatei olarului.
 • Aparitia monedei.
 •  Disparitia legaturilor gentilice si aparitia obstilor satesŸti.

Cultura specifica: cultura Basarabi.(Oltenia).